Bracelet by Ashley Zhang

Jadeite, 18-karat gold and diamond bracelet by Ashley Zhang.